alkus thank you mobilealkus happy

 

English Language

ขอเรียนให้ทราบว่าการแจ้งความประสงค์ทำหมันผ่านแบบฟอร์มนี้ไม่ใช่การยืนยันคิวทำหมันโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านแจ้งความประสงค์เข้ามาแล้ว มูลนิธิฯ จะนำข้อมูลของท่านมาจัดเรียงตามลำดับและติดต่อกลับเพื่อแจ้งคิวของท่านอีกครั้ง โดยจะให้สิทธิ์สัตว์จรจัดก่อนสัตว์มีเจ้าของ โดยเฉพาะสัตว์จรจัดเพศเมียที่ตั้งครรภ์ได้ มูลนิธิฯ จะพยายามจัดสรรคิวเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการทำหมันฉีดวัคซีนให้มากที่สุด จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ

 

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยให้คำอธิบายของ สุนัขและแมวที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ดังนี้

 

สุนัขที่มีเจ้าของ คือ มีเจ้าของดูแล รับผิดชอบ (ซอยด๊อกช่วยเหลือในการทำหมันสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของตัวเองได้)

 

สุนัขและแมวในชุมชน คือ มีผู้คอยให้น้ำและอาหารอยู่เป็นประจำ แต่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง (มักมีผู้ดูแลในชุมชนมากกว่าหนึ่งคน)

 

สุนัขและแมวจรจัดหรือสุนัขป่าและแมวป่า คือ สุนัขและแมวที่หาอาหารกินเองโดยไม่มีผู้ดูแล (สัตว์ในกลุ่มนี้จะไม่เข้าใกล้คนและชุมชน)

 

ทำหมันสุนัขและแมว

รูปสัตว์ (ถ่ายเต็มตัว)

อัพโหลดได้เฉพาะรูปที่มีนามสกุล: jpg, jpeg. 5 MB ขนาดรูปไม่เกิน.

รูปแผนที่ (ที่สัตว์อาศัยอยู่)

อัพโหลดได้เฉพาะรูปที่มีนามสกุล: jpg, jpeg. 5 MB ขนาดรูปไม่เกิน.

GPS Location
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาตำแหน่ง GPS ของคุณ โปรดคลิกในพื้นที่ที่สัตว์อยู่
 

 

  • ผู้แจ้งจะต้องแจ้งสถานที่และจำนวนสัตว์ที่ชัดเจน
  • ผู้แจ้งควรเตรียมตะกร้า/กรง สายจูง (ในกรณีที่เป็นสุนัข) ให้พร้อมสำหรับการรอรับทำหมัน
  • ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้แจ้งความประสงค์ทำหมันได้ภายในวันและเวลาที่กำหนด มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจะขอตัดสิทธิ์ผู้แจ้งเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์รับทำหมันและฉีดวัคซีนให้เฉพาะกับสัตว์ของผู้ติดต่อที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น
  • มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับแจ้งความประสงค์ทำหมันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ฉันได้อ่าน Soi Dog Foundation หนังสือยินยอม และตกลงสละสิทธิ์การเรียกร้องความรับผิดชอบจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

{{fieldLabel}} โปรดระบุ

{{fieldLabel}} ไม่ถูกต้อง

{{fieldLabel}} ไม่ถูกต้อง

ขออภัย ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ โปรดรีเฟรชหน้า แล้วลองอีกครั้ง
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและ ข้อกำหนดในการให้บริการของ reCAPTCHA และ Google

ข้อมูลที่คุณให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและนำไปใช้ตามคำแนะนำของคุณตามแบบฟอร์มนี้ เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการวิเคราะห์และการบริหาร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถดูได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา